تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی نیمه نخست 1400

تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی  نیمه نخست 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- شاخص کل تولید صنعتی در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی (با صد نفر کارکن و بیشتر) طی 6 فصل منتهی به تابستان 1400، روند نوسانی داشته ولی از تابستان سال 1399 روند تغییرات آن در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، نزولی شده به نحوی که در فصل دوم سال جاری رشد آن به حدود منفی 1.6 درصد رسیده است. با وجود افت شاخص کل تولید در فصل تابستان سال جاری، رشد شاخص در نیمه نخست 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1.9 درصد است.
- در بین 24 گروه صنعتی بر اساس طبقه‏ بندی آیسیک 4، شاخص تولید صنعتی طی نیمه نخست، برای 17 گروه رشد مثبت و برای 7 گروه، رشد منفی به همراه داشته که بالاترین رشد متعلق به تولید داروها با رقم 20.6 درصد و کمترین نیز متعلق به گروه تولید سایر وسایل نقلیه با رقم منفی 17.2 درصد است.
- روند فصلی تغییرات شاخص تولید صنعتی نشان می‏ دهد که به دلیل تجربه دو فصل متوالی رشد منفی، گروه فعالیت‏ های تولید مبلمان و گروه تولید سایر وسایل نقلیه در رکود به سر می برند و رشد شاخص تولید برای 11 گروه فعالیت در تابستان 1400 نیز منفی شده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام