تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400

تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- در فصل تابستان 1400 حدود 110 میلیاردکیلووات ساعت انرژی برق در کشور تولید شده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تنها 0.1 درصد افزایش یافته است. در فصل مورد بررسی، تولید برق توسط نیروگاه‏ های آبی، دیزلی، بادی و اتمی و بخاری در مقایسه با تابستان سال قبل به ترتیب با کاهش حدود 30 درصدی و 0.8 درصدی همراه شده و در مقابل تولید برق توسط نیروگاه‏ های گازی و چرخه ترکیبی 4.3 درصد افزایش یافته است.
- میزان فروش داخلی برق در فصل دوم سال جاری، حدود 90.3 میلیاردکیلووات ساعت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 8 درصد افزایش داشته است. در فصل دوم 1400، حدود 67 درصد از کل فروش داخلی برق توسط دو بخش خانگی و صنعتی مصرف شده است. دو عامل مهم در افزایش فروش برق داخلی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش مصرف برق خانگی با مشارکت 3 واحددرصدی و مصرف بخش کشاورزی با سهم 2 واحددرصدی است.
- در تابستان 1400، حدود 487 میلیون کیلووات ساعت برق از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل 961 میلیون کیلووات ساعت برق، وارد کشور شده است. از ابتدای سال 1398 برای اولین بار است که میزان صادرات برق در مقایسه با واردات آن کمتر بوده که دلیل اصلی آن افت 84 درصدی صادرات در فصل دوم سال ‏جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در مقایسه با تابستان 1399، واردات برق نیز در فصل مورد بررسی حدود 12 درصد کاهش یافته است.

مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام