تامین مالی هشت ماهه نخست 1400

تامین مالی هشت ماهه نخست 1400- 2076 هزارمیلیاردتومان تامین مالی طی هشت ماهه نخست 1400 با سهم 83 درصدی بازار پول و 17 درصدی بازار سرمایه
- رشد 58 درصدی کل تامین مالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (افزایش 59 درصدی تامین مالی از بازار پول و افزایش 52 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه)
- مشارکت مثبت 49 واحددرصدی بازار پول و 9 واحددرصدی بازار سرمایه در رشد تامین مالی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام