مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400

مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی  طی نیمه نخست 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1400، بر اساس آمارهای بانک مرکزی (قیمت ثابت 1395)، حدود 3.3 درصد و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران (قیمت ثابت 1390)، حدود 5.9 درصد برآورد شده است.
هر دو بخش نفت و بخش غیرنفتی در رشد نیمه نخست 1400 تاثیر داشته ‏اند که بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش نفت در رشد مزبور، 58 درصد و بر اساس مرکز آمار ایران، 41 درصد است.
در نیمه نخست سال‏ جاری، از منظر فعالیت ‏های اقتصادی، بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، عوامل اصلی محرک رشد، به ترتیب رشد بخش خدمات و بخش نفت هستند.
از منظر اقلام هزینه ‏ای نیز بر اساس آمارهای هر دو مرجع، افزایش صادرات و هزینه های مصرفی بخش خصوصی، مهم‏ترین عوامل رشد در نیمه نخست 1400 محسوب می‏ شوند.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام