وضعیت بیمه ‏شدگان تامین اجتماعی در بهار 1400

وضعیت بیمه ‏شدگان تامین اجتماعی در بهار 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 3.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- در پایان بهار 1400 حدود 37 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند که حدود 39 درصد آنها را بیمه‏ شدگان اصلی و حدود 61 درصد مابقی را بیمه‏ شدگان تبعی تشکیل می‏ دهند.
- تعداد کل بیمه‏ شدگان تامین اجتماعی در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 471 هزارنفری (3.1 درصدی) همراه بوده است که بیش از 91 درصد رشد مزبور را (436 هزار نفر) بیمه ‏شدگان اصلی تشکیل می‏ دهند.
- از مجموع حدود 14.6 میلیون نفر بیمه ‏شده اصلی، تقریبا 11.7 میلیون نفر را مردان و 2.8 میلیون نفر را زنان تشکیل می‏ دهند که تعداد بیمه ‏شدگان هر دو گروه جمعیتی در بهار 1400 نسبت به بهار 1399، حدود 3.1 درصد رشد داشته است.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام