بازار پول در شهریور 1400

بازار پول در شهریور 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- در پایان شهریور 1400 رقم نقدینگی کشور به 4067.6 هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به شهریور سال قبل از 40.5 درصد رشد برخوردار بود. عامل مسلط رشد بالای نقدینگی در این ماه، افزایش پایه پولی با مشارکت 39.3 واحددرصدی است.
- پایه پولی در پایان فصل تابستان به 519 هزارمیلیاردتومان نزدیک شد که عامل مهم در افزایش 39.5 درصدی آن نسبت به شهریور سال قبل، رشد خالص دارایی‏ های خارجی بانک مرکزی با مشارکت 35.6 واحددرصدی است.
- بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی در شهریور 1400 حدود 127 هزار میلیاردتومان و بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 160 هزارمیلیاردتومان است که نسبت به شهریور سال قبل به ترتیب منفی 1.4 درصد و 53.7 درصد رشد داشته است.
- بیشترین بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی متعلق به بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک‏ های تخصصی است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام