وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی بهار 1400

وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی بهار 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 3 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

-موازنه تراز پرداخت‏ های کشور در بهار 1400 مثبت و معادل 699 میلیون دلار اعلام شده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با بهبود 1.7 میلیارد دلاری همراه است.
-تراز کالایی غیرنفتی کشور در فصل نخست 1400 برابر با منفی 4.4 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، حدود 9 درصد تضعیف شده است.
-طی سه ماهه نخست 1400 ،عایدات ارزی غیرنفتی، حدود 10.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به سه ماهه نخست 1399 افزایش 60 درصدی داشته است. در مدت زمان مذکور نیاز ارزی حساب جاری هم معادل 15.7 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود 42 درصدی همراه بوده است.
-طی فصل بهار 1400 بدهی ارزی کشور 8.74 میلیارد دلار بوده که افزایش تقریباً 89 میلیون دلاری (1 درصدی) نسبت به فصل نخست سال قبل داشته است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام