تراز پرداخت ها در فصل بهار 1400

تراز پرداخت ها در فصل بهار 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 9.2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

در فصل نخست 1400، اقتصاد کشور شاهد بهبود 1.7 میلیارددلاری موازنه کل تراز پرداخت‏ ها ناشی از مثبت‏ شدن و افزایش حدود 4.2 میلیارددلاری حساب جاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل( افزایش 4.8 میلیارددلاری صادرات نفتی و رشد 3.5 میلیارددلاری صادرات غیرنفتی) و همچنین بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی کشور به حدود 66 درصد، و در مقابل تضعیف مجدد 272 میلیون دلاری خالص حساب سرمایه و افت 297 میلیون دلاری حساب خدمات بود.
در بخش حساب کالایی، تراز کالای نفتی کشور در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال 1399، حدود 2.3 برابر بهبود یافت و در مقابل تراز کالای غیرنفتی حدود 365 میلیون دلار تضعیف شد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام