تحولات تولید و تجارت برق طی فصل بهار 1400

تحولات تولید و تجارت برق طی فصل بهار 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

در فصل بهار 1400 حدود 93.2 میلیاردکیلووات ساعت انرژی برق در کشور تولید شده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با رشد قابل توجه 16.1 درصدی همراه بوده است. عامل مهم افزایش مزبور، رشد حدود 26 درصدی تولید برق توسط نیروگاه ‏های گازی و چرخه ترکیبی با مشارکت 17.2 واحددرصدی از رشد کل تولید برق بوده به نحوی که افت حدود 34 درصدی تولید برق از نیروگاه‏های آبی، دیزلی، بادی و اتمی را نیز جبران کرده است.

طبق آمار شرکت مادرتخصصی توانیر، میزان فروش داخلی برق درفصل نخست سال‏جاری، حدود 70.3 میلیاردکیلووات ساعت اعلام شده که نسبت به فصل بهار سال 1399 حدود 11 درصد افزایش داشته است. در این فصل، حدود 68 درصد از کل فروش داخلی برق توسط دو بخش صنعتی و خانگی مصرف شده است. سه عامل مهم در افزایش فروش برق داخلی در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش مصرف برق صنعتی با مشارکت 4.2 واحددرصدی، مصرف بخش کشاورزی با سهم 2.2 واحددرصدی و مصرف خانگی با سهم 1.9 واحددرصدی است.

در بهار 1400، حدود 2.2 میلیاردکیلووات ساعت برق از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل 603 میلیون کیلووات ساعت برق، وارد کشور شده است. در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، صادرات و واردات برق در فصل نخست سال‏جاری به ترتیب با افزایش 16.3 درصدی و 25.6 درصدی همراه است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام