مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی

مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.6 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

• رشد اقتصادی کشور در بهار 1400، بر اساس آمارهای بانک مرکزی (قیمت ثابت 1395)، حدود 6.2 درصد و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران (قیمت ثابت 1390)، حدود 7.6 درصد برآورد شده است.
• هر دو بخش نفت و بخش غیرنفتی در رشد بهار 1400 تاثیر داشته ‏اند که بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش نفت در رشد مزبور، 31 درصد و بر اساس مرکز امار ایران، 46 درصد است.
• در فصل مورد بررسی، از منظر فعالیت‏ های اقتصادی، بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، عوامل اصلی محرک رشد، به ترتیب رشد بخش خدمات و بخش نفت هستند.
• از منظر اقلام هزینه ‏ای نیز بر اساس آمارهای بانک مرکزی، افزایش صادرات و هزینه های مصرفی بخش خصوصی، مهم‏ترین عوامل رشد در بهار 1400 محسوب می ‏شوند، اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، عوامل اصلی محرک رشد، به ترتیب افزایش هزینه‏ های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هستند.
• جهت تغییرات در آمارهای دو مرجع برای تولید بخش معدن و ساختمان و اقلام هزینه ‏ای کل سرمایه ‏گذاری، تشکیل سرمایه ساختمان و واردات کالاها و خدمات، متفاوت است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام