عملکرد نهادها در مقابله با کووید-19 در کشورهای OECD

عملکرد نهادها در مقابله با  کووید-19 در کشورهای OECD

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 16.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

مراکز دولتی (CoGs) ساختارهای اداری هستند که در قوه مجریه فعال هستند (مانند رئیس جمهور، وزیران یا کابینه به صورت جمعی). از میان 26 کشور OECD که داده ‏های آنها در دسترس است، قابل توجه ‏ترین موارد در رابطه با عملکرد CoGs در پاسخ به کووید-19 در قالب حمایت از ایجاد هماهنگی بیشتر و دعوت و شرکت تعداد بیشتری از ذینفعان در جلسات هماهنگی که توسط مراکز دولتی برگزار می ‏شدند، است. دولت‏ ها به طور گسترده از کمپین‏ های اطلاعاتی و مکانیزم‏ های مشورتی برای مشارکت ذینفعان در استراتژی‏ های مربوط به کووید-19 و بهبودی استفاده کرده‏ اند، اما استفاده از مکانیسم‏ های تعامل برای مشارکت فعال آنها کمتر رایج است. اکثر 26 کشور پاسخ دهنده از مکانیزم‏های مشورت برای مشارکت ذینفعان در طراحی استراتژی‏ های پاسخ به بحران کووید-19 و طراحی استراتژی ها برای دوره بهبود استفاده می‏ کنند.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام