تضعیف عمومی درآمد خانوارهای کشور

تضعیف عمومی درآمد خانوارهای کشور

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: یک دقیقه و 44 ثانیه
pdf download دریافت فایل کامل گزارشچنانچه سطح میانگین درآمد حقیقی خانوارهای کشور را در سال 1395 برابر با 100 در نظر بگیریم، بررسی روند تغییرات این شاخص طی 5 سال منتهی به سال 1399، موید این است که:
- سطح شاخص مزبور در سال 1399 در مقایسه با سال 1395 نه تنها افزایش نداشته بلکه برای خانوارهای روستایی با افت 13.9 واحد و برای خانوارهای شهری هم با افت 9.4 واحد همراه بوده است. به عبارتی در مقایسه با سال 1395، سطح درآمد خانوارهای روستایی،13.9 درصد و خانوارهای شهری، 9.4 درصد کاهش یافته است.
- طی بازه زمانی مورد بررسی، روند عمومی درآمد حقیقی خانوارهای کشور، هم روستایی و هم شهری، نزولی است. طی این دوره متوسط رشد سالانه درآمد حقیقی خانوارهای روستایی؛ منفی 3.7 درصد و خانوارهای شهری؛ منفی 2.4 درصد است که افت مزبور در خانوارهای روستایی 1.3 واحددرصد بیش‏تر از خانوارهای شهری است.
- بهبود 3.8 درصدی متوسط درآمد حقیقی خانوارهای روستایی و 1.3 درصدی خانوارهای شهری در سال 1399 در مقایسه با سال 1398، به دلیل افت قابل توجه سال‏های 1397 و 1398، موجب بهبود سطح شاخص در مقایسه با سال‏ 1395 و به ویژه سال 1396، نشد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام