تشدید عدم تعادل در بازارکار در بهار 1400 (براساس آمارهای مرکز آمار ایران)

تشدید عدم تعادل در بازارکار در بهار 1400 (براساس آمارهای مرکز آمار ایران)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 14.3 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار کشور در بهار 1400، در این مدت جمعیت فعال کشور نسبت به بهار 1399 با افزایش بیش از 499 هزار نفری همراه شده و به 26 میلیون نفر رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل نیز با کمی بهبود از 41 درصد به 41.4 درصد رسیده است.
در عین حال، نرخ بیکاری کل کشور طی مدت مذکور با کاهش 1 واحد درصدی همراه بوده است که نشان می‏ دهد افزایش جمعیت فعال کشور، از محل افزایش 713 هزار نفری تعداد شاغلان بوده است (کاهش همزمان افراد بیکار و افزایش افراد شاغل).
باوجود برقراری تعادل نسبی بین جمعیت زنان و مردان در کشور، شکاف قابل توجهی بین شاخص‏ های بازار کار این دو گروه با برتری مطلق گروه مردان وجود دارد. افزایش جمعیت شاغل کل کشور در بهار 1400، صرفاً مربوط به افزایش اشتغال مردان بوده و کاهش جمعیت بیکار نیز تنها برای بیکاران مرد رخ داده است. این در حالی است که متاسفانه جمعیت شاغل زنان طی مدت مذکور، کاهش و بر جمعیت بیکار آنها نیز افزوده شده است (افزایش شکاف جنسیتی در بازار کار).
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام