تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390

تحولات رشد اقتصادی  طی دهه  99-1390

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 19.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- براساس داده‏ های بانک مرکزی، روند تولید ناخالص داخلی ایران طی ده سال اخیر؛ 1390 الی 1399، با فراز و نشیب‏ هایی همراه بوده به نحوی که طی این بازه زمانی، 5 سال دارای رشد مثبت، و 5 سال هم رشد منفی داشته است.
- تولیدناخالص داخلی در سال 1390 به قیمت‏ های ثابت این سال، معادل 613.7 هزارمیلیاردتومان بوده که در پایان سال 1399 به 635.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین نرخ رشد سالانه طی دوره مزبور فقط 0.29 درصد است که کمترین رقم طی 4 دهه اخیر محسوب می ‏شود.
- تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 به قیمت ثابت سال 1390 در مقایسه با سال 1398 حدود 3.6 درصد رشد داشته است. رشد مزبور بعد از دو سال متوالی رکود، محقق شده است. در سال‏‏ های 1397 و 1398، رشد اقتصادی کشور به ترتیب منفی 5.4 درصد و منفی 6.5 درصد ثبت شده است.
- بررسی روند فصلی تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‏ های 1390 تا 1399در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، نشان می‏ دهد بعد از دو فصل متوالی، در فصل تابستان 1399، نرخ رشد مثبت، و اقتصاد از رکود خارج شد. طی دو فصل پایانی این سال هم روند رشد مثبت ادامه یافت و در زمستان به رقم 7.7 رسید که بالاترین نرخ رشد فصلی مثبت در این سال است
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام