تسهیلات پرداختی بانکی در فروردین ماه 1400

تسهیلات پرداختی بانکی در فروردین ماه 1400

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1400 ، حدود 107.5 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.6 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی با هدف سرمایه در گردش به کل بخش های اقتصادی حدود 84 هزار میلیارد تومان (78 درصد کل تسهیلات پرداختی) است. همچنین 8 درصد کل تسهیلات پرداختی در قالب ایجاد، 7 درصد آن در قالب توسعه و حدود 4 درصد برای خرید کالای شخصی، پرداخت شده است.
- در میان بخش های اقتصادی، بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با سهم 47 درصد اختصاص داشته است. بخش های صنعت و معدن و بازرگانی نیز به ترتیب سهم های 29 درصد و 15 درصدی از کل تسهیلات پرداختی را در بر داشته اند. همچنین سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی برابر با 3.8 درصد و سهم مسکن و ساختمان نیز حدود 4.6 درصد است.
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام