ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط

ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 31.5 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

گزارش اخیرOECD در خصوص بنگاه‏ های کوچک و متوسط (SME) کشورهای عضو آسه ‏آن، تلاش دارد تا بنگاه‏ های کوچک و متوسط رقابت‏ پذیر، مقاوم و بهره ‏ور را در کشورهای آسه آن توسعه دهد که این امر به توسعه پایدار و فراگیر در منطقه کمک می‏ کند. هدف از ارائه گزارش مزبور کمک به ارتقاء دانش سیاست‏گذاران در حوزه SMEها در کشورهای آسه‏ آن در مورد اقدامات مناسب موجود و کمک به توسعه ظرفیت‏ های لازم است. همچنین در قالب برنامه اقدام استراتژیک آسه ‏آن برای توسعهSME ها، نقشه راهی برای بهبود بهره ‏وری این بنگاه‏ ها در کشورهای مذکور ارائه و اجرا می‏ گردد. این امر باعث می‏شود تاSME ها از بازار مشترک کشورهای آسه‏ آن به طور کامل بهره‏ مند شوند و این امر به کاهش فقر در منطقه نیز کمک خواهد کرد.
گزارش حاضر اهداف استراتژیک ارتقاء بهره ‏وری، فناوری و نوآوری را ترسیم کرده و هدف آن کمک به افزایش رقابت‏ پذیریSME ها در کشورهای آسه ‏آن از طریق استفاده بیشتر از فناوری و نوآوری و افزایش بهره‏ وری است. در بسیاری از کشورها،SME ها، توان کمتری برای جذب فناوری و ظرفیت کمتری برای نوآوری دارند که این امر مانع ساختاری برای رشد پایدار و فراگیر محسوب می‏ شود. پرداختن به این چالش مزایای قابل توجهی برای کشورهای آسه‏ آن در بر دارد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام