وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399

وضعیت بازار کار کشور  طی 5 سال منتهی به سال 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 13.6 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر کشور، در سال 1399 متوقف شده و به 41.3 درصد رسیده است. مقایسه این مقدار با نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1398 نشان می ‏دهد که این نرخ حدود 2.8 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال نیز در سال 1399 به ترتیب به 9.6 درصد و 37.3 درصد رسیده که نسبت به سال 1398، به ترتیب 1.1 واحد درصد و 2.1 واحددرصد کمتر است.

مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام