وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020

وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 8.9 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

وفق برآوردهای مقدماتی، به دنبال سقوط بی‏ سابقه تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه نخست سال 2020 ، بعد از اعمال برخی اقدامات مهارکننده کووید-19، رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها در فصل سوم 2020 افزایش قابل توجهی یافت. بعد از این بازگشت بزرگ، از سرعت رشد فصلی در فصل پایانی این سال مجدداً کاسته شد و تقریباً به سطح ارقام قبل از بروز بحران جهانی سلامت رسید. میانگین رشد در کشورهای عضو OECD بعد از تجربه رقم 9.2 درصد در فصل سوم، به رقم 0.7 درصد در فصل چهارم 2020 کاهش یافت. از سرعت میانگین رشد فصلی کشورهای گروه 7 نیز بعد از تحقق رشد 9.2 درصدی در فصل سوم 2020، در سه ماهه چهارم سال مزبور کاسته شد و به 0.8 درصد رسید. الگوی حاکم بر تغییرات میانگین رشد این گروه اقتصادی، در همه کشورهای زیرمجموعه یکسان نبوده و به نوعی واگرایی رشد در این کشورها مشاهده می‏ شود. در فصل چهارم 2020، رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن، کانادا، آمریکا، انگلستان و آلمان مثبت باقی ماند؛ درحالی که در سایر کشورهای گروه 7، ایتالیا و فرانسه، رشد فصلی کاهش یافت. در ادامه این گزارش به توصیه‏ های صندوق بین ‏المللی پول برای استمرار رشد اقتصادی جهان اشاره خواهد شد.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام