برگشت رونق به اقتصاد جهان

برگشت رونق به اقتصاد جهان

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 5.2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش

در این گزارش، آخرین امارها و داده های ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول در ژانویه 2021 در رابطه با چشم انداز اقتصادی جهان و ایران طی دو سال آینده ارائه و بررسی شده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام