ترکیب درآمد مالیاتی کشور در نیمه نخست 1399

ترکیب درآمد مالیاتی کشور در نیمه نخست 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- 29 درصد از درآمدهای مالیاتی نیمه نخست 1399 متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی و حقوق کارکنان بخش خصوصی است.
- مالیات بر ثروت از اجزای مهم ترکیب درامدهای مالیاتی مستقیم در نیمه اول 1399 بوده که مهم ترین اثر آن در افزایش مالیات بر انتقال سهام، اتفاق افتاده و سایر موارد از جمله مالیات بر درامد اتفاقی، سهم کمی داشته است.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام