تولید صنعتی جهان فصل سوم 2020؛ برگشتی قوی به همراه عدم قطعیت بالا

تولید صنعتی جهان فصل سوم 2020؛ برگشتی قوی به همراه عدم قطعیت بالا

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 10.6 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- بعد از دو فصل متوالی افت، در فصل سوم سال 2020 تولیدات صنعتی جهان نسبت به فصل دوم همین سال، با افزایش حدود 12 درصدی همراه شد.
-محرک اصلی رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2020 ،رشد قوی 23 درصدی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور )باستثنای چین( و بدنبال ان رشد12.4 درصدی اقتصادهای صنعتی در این فصل است.
-در فصل سوم 2020 تولیدات صنعتی چین افزایش 4.7 درصدی را نسبت به فصل قبل، تجربه کرده که با توجه به جهش تولید در فصل دوم همین سال، در این فصل از سرعت رشد کاسته شده و به حدود یک سوم رسیده است.
- گزارش ها حاکی از آن است که شوک جهانی ناشی از کووید-19 در مرحله بهبود اولیه است.
- ممکن است دولت اقتصادهای صنعتی به منظور تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به واردات، بعد از سال ها برون سپاری تولیدات صنعتی به اقتصادهای با سطح دستمزد کمتر، مجدداً در برگشت تولیدات مزبور به سمت مبدا اصلی یا همان اقتصادهای صنعتی، تسریع کنند.
مهسا رجبی نژاد

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام