تولید دام و فرآورده های دامی منتخب طی تابستان 1399

تولید دام و فرآورده های دامی منتخب طی تابستان 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• تعداد دام سبک کشور در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل 9 درصد کاهش داشته است.
• مقدار تولیدات دام سبک در تابستان 1399 نسبت به فصل قبل 37 درصد کاهش داشته است
• در تابستان 1399، حدود 86.4 هزار تن شیر توسط دام سبک تولید شده است.
• تعداد دام سنگین کشور در تابستان 1399 نسبت به بهار 1399 به میزان 68 هزار راس (1.4 درصد) کمتر شده است.
• تعداد گوساله زنده به دنیا آمده و دام پروار شده در تابستان 1399 نسبت به بهار 1399 حود 12 درصد کاهش داشته است.
• تولید شیر گاو در تابستان 1399 به 1887 هزار تن رسیده که نسبت به بهار 1399 افزایش حدود 40 هزار تنی داشته است.
• در تابستان 1399 حدود 113 هزار تن گوشت قرمز (لاشه قابل مصرف) در کشتارگاه‏ های کشور عرضه شده که مقدار آن نسبت به بهار 1399 حود 36 درصد افزایش یافته است.
• همچنین مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران، در شهریور ماه 1399 عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‏ های کشور به 40 هزار تن رسیده که نسبت به شهریور ماه 1398 حدود 57 درصد (بالغ بر 14 هزار تن) بیشتر بوده است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام