چشم‏ انداز بخش انرژی 2050

چشم‏ انداز بخش انرژی 2050

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 27.6 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در گزارش چشم ‏انداز انرژی سال 2020، بریتیش پترولیوم (BP) سه سناریو کلیدی را بررسی و براساس آنها مسیرهای گوناگونی برای سیستم انرژی جهان در سال 2050 ارائه می کند. شایان ذکر است، سناریوها به معنی پیش‏ بینی اتفاقات آینده در بازار انرژی نیست، بلکه طیفی از تمامی نتایج احتمالی طی 30 سال آتی را به تصویر می‏ کشد. این سناریوها عبارتند از: سناریوی «گذارسریع»، سناریوی «کربن صفر» و سناریوی «پایه».
-بر اساس سناریوی «گذارسریع»: انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی تا سال 2050 حدود 70 درصد کاهش می‏ یابد.این کاهش انتشار، همگام با سناریوهایی است که افزایش دمای کره زمین تا سال 2100 را کمتر از 2 درجه سلسیوس بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، محدود می‏ کند.
-بر اساس سناریوی «کربن صفر»: انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی تا سال 2050 بیش از 95 درصد کاهش می‏یابد که تا حدود زیادی همراستا با سناریوهایی است که گرمایش جهانی را تا 1.5 درجه سلسیوس محدود می‏ کند.
-بر اساس سناریوی «پایه»: انتشارات کربن در اواسط دهه 2020 به اوج خود می‏ رسد. با این وجود، پیشرفت کمی در زمینه کاهش انتشار کربن ناشی از استفاده از انرژی ایجاد می‏ شود؛ بطوریکه انتشار کربن در سال 2050 کمتر از 10 درصد زیر سطح سال 2018 قرار دارد.

فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام