تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399

تجارت کالای بدون نفت خام ایران در شش ماهه نخست 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.6 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- علیرغم کاهش ارزش و مقدار صادرات کالای بدون نفت خام در مرداد ماه نسبت به ماه قبل آن، در شهریور ماه 1399 ، صادرات کالای بدون نفت خام به لحاظ ارزشی با رشد 24.5 درصدی و به لحاظ وزنی با رشد حدود 6 درصدی نسبت به مرداد 1399 مواجه شده است.
- در شهریور 1399 ، واردات کالایی به لحاظ ارزشی با کاهش حدود 10.4 درصدی و به لحاظ وزنی با کاهش حدود 32 درصدی نسبت به مرداد 1399 همراه بوده است.
- ارزش صادرات بدون نفت خام در شهریور ماه 1399 به 2.7 میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 14.5 درصد کاهش داشته است.
- ارزش واردات کالایی نیز در شهریور ماه 1399 ، به حدود 3.1 میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل تقریباً 11.7 درصد کاهش داشته است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام