تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در بهار 1399

تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در بهار 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2.7 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• الیاف اکریلیک: مقدار تولید آن در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 دوبرابر شده و به 1.6 هزار تن رسیده؛ اما میزان تولید آن از مقدار تولید سه ماهه 1397 (1.71 هزار تن) کمتر بوده است.
• پودرشوینده: در سه ماهه نخست 1399 حدود 152 هزار تن تولید شده که با وجود افزایش حدود 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، از مقدار تولید طی بهار 1397 (159.4 هزار تن) کمتر بوده است.
• انواع سواری: در بهار 1399، حدود 109 هزار دستگاه نسبت به سه ماهه اول 1397 کمتر تولید شده است.
• کمباین: کاهش 49 دستگاهی تولید در سه ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1397
• روغن صنعتی و موتور تصفیه اول: با وجود رشد 3 درصدی تولید در بهار 1399 نسبت به مدت مشابه 1398، مقدار تولید در مقایسه با بهار 1397 حدود 19 هزار تن کمتر بوده است.
• دوده: مقدار تولید در بهار 1399 نسبت به فصل نخست 1398 تغییری نداشته اما نسبت به بهار 1397 حدود 2 هزار تن کمتر شده است.
• در میان محصولات منتخب معدنی، تولید شمش آلومینوم بیشترین رشد را در سه ماهه 1399 نسبت به سه ماهه 1398 از آن خود کرده است.
• میزان تولید شمش آلومینیوم در سه ماهه 1399 نسبت به سه ماهه 1398 حدود 30 هزار تن و نسبت به سه ماهه 1397 حدود 2.3 هزار تن بیشتر شده است.
• تولید سیمان در سه ماهه 1399 نسبت به سه ماهه 1398 حدود 1.5 میلیون تن افزایش و نسبت به سه ماهه 1397 نیز حدود 2.8 میلیون تن افزایش یافته است.طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام