وضعیت گاز فلرشده در ایران و جهان

وضعیت گاز فلرشده در ایران و جهان

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 15.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی که در جولای 2020 منتشر شده، حجم گاز فلر شده جهانی در سال 2019 به 150 میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال 2018 افزایش 3 درصدی داشته که این افزایش بیشتر ناشی از افزایش 23 درصدی گاز فلرشده در ایالات متحده آمریکا بوده است. ایران در سال 2019 چهارمین کشور از منظر تولید گاز فلرشده در جهان است که پس از کشورهای روسیه، عراق و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. حجم گاز فلرشده ایران در سال 2019 حدود 13.8 میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال 2018 حدود 20 درصد کاهش داشته است؛ به نظر می‏رسد کاهش حجم گاز فلر در ایران به علت کاهش تولید نفت بوده است. شدت فلرشدن گاز (شعله‏ ور شدن گاز در هر واحد تولید نفت) در ایران که از سال 2018 روند افزایشی در پیش گرفته در سال 2019 به حدود 10.8 مترمکعب در هر بشکه رسیده است. گزارش حاضر به بررسی حجم گاز فلرشده در جهان، ایران و برخی کشورها می ‏پردازد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام