تسهیلات پرداختی بانک‏ ها در بهار سال 1399

تسهیلات پرداختی بانک‏ ها در بهار سال 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.8 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• حدود 225 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سه ماهه نخست 1399 توسط بانک‏ ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 50.5 درصدی داشته است.
• از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک‏ ها در میان بخش ‏های مختلف، بخش خدمات با 33.7 درصد بیشترین تسهیلات بانکی را دریافت نموده است. پس از آن، حدود 32.9 درصد از کل تسهیلات بانک ها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و سهم بخش‏ های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک‏ ها به ترتیب حدود 20.8 درصد، 6.5 درصد و 6.1 درصد بوده است.
• به طورکلی، در بهار 1399 حدود 141 میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش به کلیه بخش ‏های اقتصادی تخصیص داده شده که نسبت به بهار 1398، رقم آن افزایش حدود 59 درصدی داشته است.
• سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه‏ها از کل تسهیلات پرداختی بانک ها در فصل بهار 1399 حدود 63 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1398، حدود 3.4 واحد درصد افزایش داشته است.
• از مجموع حدود 141 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش، حدود 42 درصد به بخش صنعت و معدن و 34 درصد به بخش خدمات تخصیص داده شده است.
• طی سه ماهه نخست 1399، حدود 14.8 درصد از تسهیلات بانک‏ ها و موسسات اعتباری (معادل 3.7 هزار میلیارد تومان) به شرکت‏های دانش بنیان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398، تقریباً 95.5 درصد رشد داشته است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام