معاملات بازار بین بانکی ایران از سال 1388 الی 1398

معاملات بازار بین بانکی ایران از سال 1388 الی 1398

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.2 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

• بیشترین تعداد معاملات بین بانکی طی ده سال اخیر متعلق به سال 1397 با حدود 41 هزار فقره معامله بین بانکی بوده است. در سال 1398 تعداد معاملات بین بانکی با حدود 1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 40.3 معامله رسیده است. این در حالی است که حجم معاملات بین بانکی در سال 1398 نسبت به سال 1397 با 74 درصد افزایش به 18689 هزار میلیارد تومان رسیده است.
• بیشترین نرخ سود بین بانکی از سال 1388 تاکنون متعلق به سال 1393 با نرخ 27 درصد بوده که پس از آن این نرخ روند کاهشی در پیش گرفته است. نرخ بهره بین بانکی در سال 1398 با کاهش حدود 0.7 واحد درصدی نسبت به سال 1397 ، به حدود 19 درصد رسیده است.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام