گزارش عملکرد معاونت بررسی‏ های ‏اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1398

گزارش عملکرد معاونت بررسی‏ های ‏اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1398

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 93.3 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

معاونت بررسی ‏های اقتصادی یکی از معاونت ‏های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است که به دلیل نقش، ماهیت و نوع کارکرد تلاش می‏ نماید تا ضمن ایفای وظایف محوله، با رویکرد شناسایی فرصت‏ های جدید برای توسعه فعالیت‏ ها نسبت به ارتقاء سطح دانش فعالان اقتصادی، ارائه تحلیل‏ ها و بررسی‏ های کارشناسی حول مسائل اقتصاد کلان و کسب‏ وکار و همچنین ارائه توصیه‏ های سیاستی و راهکارها برای رفع مشکلات شناسایی شده، با استفاده از توان کارشناسی موجود و یا برون‏ سپاری، اقدام نماید.
این معاونت از دو مدیریت «گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی» و «پژوهش‏ ها و مطالعات اقتصادی»، تشکیل شده که در چارچوب وظایف مشخص شده و با رویکرد تقویت توام کیفی و کمی فعالیت‏ های مرتبط و با همکاری 5 نفر از کارشناسان اتاق نسبت به انجام امور محوله اقدام می‏ کنند.
گزارش تهیه شده با نگاهی به اهم فعالیت‏ های معاونت طی سال 1398 ذیل دو مدیریت فوق، تهیه شده است. از جمله ویژگی‏ های بارز عملکرد فعالیت‏ های انجام شده در این معاونت طی مدت مزبور در مقایسه با دوره‏ های قبل، توسعه فعالیت‏ ها در حوزه تعمیق بررسی‏ های کارشناسی و عنداللزوم تهیه بسته سیاستی و همچنین استفاده بهینه از امکانات در اختیار و یا نهادهای برون‏ سازمانی برای تقویت ارتباط با تشکل‏ ها در راستای انجام طرح‏ های پژوهشی و سایر موارد مشابه است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام