تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399

تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در فروردین ماه 1399

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 1.1 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

- کاهش 36 درصد ارزش صادرات کالایی (بدون نفت خام) ایران به همراه کاهش 17 درصدی ارزش واردات کالایی کشور در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398
- افزایش 4 درصدی متوسط قیمت کالاهای صادراتی (بدون نفت خام) کشور به همراه کاهش 32 درصدی متوسط قیمت کالاهای وارداتی در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398
- کاهش به ترتیب حدود 49 درصد و 46 درصد ارزش صادرات کالایی (بدون نفت خام) ایران به ترکیه و افغانستان در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398
- کاهش به ترتیب حدود 49 درصد و 27 درصد ارزش واردات کالایی از هند و ترکیه در فروردین 1399 نسبت به ماه مشابه سال 1398
فروغ کریمی امیرکیاسر

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام