بهینه‌ سازی انرژی در ایران؛ ظرفیت‌ ها و چالش‌ ها

نوع گزارش: بهینه‌ سازی انرژی در ایران؛ ظرفیت‌ ها و چالش‌ ها | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1403/02/29

نگاهی به شاخص‌ های مصرف انرژی و سیاست‌ های بهره‏ وری انرژی در کشورهای منتخب

نوع گزارش: نگاهی به شاخص‌ های مصرف انرژی و سیاست‌ های بهره‏ وری انرژی در کشورهای منتخب | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1403/02/18

نگاهی به مساله ناترازی گاز (چالش‌ ها و پیشنهادات)

نوع گزارش: نگاهی به مساله ناترازی گاز (چالش‌ ها و پیشنهادات) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1402/09/07

بررسی الگوی مصرف ‌و درآمد خانوارهای استان تهران

نوع گزارش: بررسی الگوی مصرف ‌و درآمد خانوارهای استان تهران | تهیه کننده: محمود نصیری | تاریخ انتشار: 1402/08/22

رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی 1401؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت

نوع گزارش: رشد اقتصادی؛ مصرف، سرمایه گذاری و تجارت | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/12/28

تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401

نوع گزارش: تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/10/21

رشد اقتصادی نه ماهه 1400

نوع گزارش: رشد اقتصادی نه ماهه 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/12/22

مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/04

تولید، مصرف و تجارت برق

نوع گزارش: تولید، مصرف و تجارت برق | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/20

وضعیت بازار کالاهای اساسی و چشم ‏انداز آن

نوع گزارش: وضعیت بازار کالاهای اساسی و چشم ‏انداز آن | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/02/21

چشم‏ انداز تولید، مصرف و موجودی غلات

نوع گزارش: چشم‏ انداز تولید، مصرف و موجودی غلات | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/01/25

تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع)

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/07

تحولات قیمت در حوزه تولید، صادرات و مصرف

نوع گزارش: تحولات قیمت در حوزه تولید، صادرات و مصرف | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/25

تورم مصرف‏ کننده در آبان 1399

نوع گزارش: تورم مصرف‏ کننده در آبان 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/08

مدل‏ های کسب و کار جدید بر اساس چشم‏ انداز مصرف

نوع گزارش: مدل‏ های کسب و کار جدید بر اساس چشم‏ انداز مصرف | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/19

وضعیت مصرف ارز ترجیحی طی هفت ماهه 1399

نوع گزارش: وضعیت مصرف ارز ترجیحی طی هفت ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/05

رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399

نوع گزارش: رشد اقتصادی کشور در فصل نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/22

اینفوگرافیک تورم مصرف‏ کننده در تیر 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تورم مصرف‏ کننده در تیر 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/08

خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی دوماهه نخست سال‏ های 1398 و 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی دوماهه نخست سال‏ های 1398 و 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/16

اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ماه 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ماه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/08

اینفوگرافیک تورم مصرف‏ کننده در خرداد 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تورم مصرف‏ کننده در خرداد 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/03

تورم مصرف ‏کننده در اردیبهشت 1399

نوع گزارش: تورم مصرف ‏کننده در اردیبهشت 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/03/06

افت تولید صنعتی اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 2020

نوع گزارش: افت تولید صنعتی اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/23

شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین 1399

نوع گزارش: شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/03

اینفوگرافیک افزایش بهای حمل ‏ونقل، اجاره و خوراکی و آشامیدنی‏ ها؛ عامل مسلط در افزایش نرخ تورم ماهانه بهمن ماه

نوع گزارش: اینفوگرافیک افزایش بهای حمل ‏ونقل، اجاره و خوراکی و آشامیدنی‏ ها؛ عامل مسلط در افزایش نرخ تورم ماهانه بهمن ماه | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/12/03

خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی 9 ماهه نخست سال‏های 1397 و 1398

نوع گزارش: خلاصه وضعیت قیمت در بازارها طی 9 ماهه نخست سال‏های 1397 و 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/11/20

افزایش بهای حمل و نقل و سبزیجات؛ دو عامل مسلط در افزایش تورم ماهانه آذر ماه 1398

نوع گزارش: افزایش بهای حمل و نقل و سبزیجات؛ دو عامل مسلط در افزایش تورم ماهانه آذر ماه 1398 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/10/02

اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در استان های کشور در مهر ماه 1398

نوع گزارش: اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در استان های کشور در مهر ماه 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/08/06

اینفوگرافیک تغیییر بهای کالا و خدمات در مهر 1398 و 1397

نوع گزارش: اینفوگرافیک تغیییر بهای کالا و خدمات در مهر 1398 و 1397 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/08/04

روند نرخ تورم طی 18 ماه گذشته منتهی به شهریور 1398

نوع گزارش: روند نرخ تورم طی 18 ماه گذشته منتهی به شهریور 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/07/03

آغاز مجدد روند صعودی نرخ تورم ماهانه در تیر ماه 1398

نوع گزارش: آغاز مجدد روند صعودی نرخ تورم ماهانه در تیر ماه 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/05/02

نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 1398

نوع گزارش: نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/04/02

ترکیب کالاهای وارداتی بر حسب نوع کاربرد در فروردین 1398

نوع گزارش: ترکیب کالاهای وارداتی بر حسب نوع کاربرد در فروردین 1398 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/08

روند تغییرات نرخ تورم طی یک سال اخیر

نوع گزارش: روند تغییرات نرخ تورم طی یک سال اخیر | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/03/04

تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اسفند ماه 1397

نوع گزارش: تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اسفند ماه 1397 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/01/20