رونق و رکود صنایع ساخت در نیمه نخست 1401

رونق و رکود صنایع ساخت در نیمه نخست 1401

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 12 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

یکی از شاخص‏ های مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیت‏ های صنعت ساخت در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه‏ هاي بزرگ صنعتی (دارای صد نفر کارکن و بیشتر) بانک مرکزي به عنوان شاخص کمکی در برآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت استفاده می‏ شود، لذا بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می‏ تواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارائه دهد.
در این گزارش روندی از شاخص کل تولید کارگاه‏ های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی 1390 الی نیمه نخست 1401 و به تفکیک رشته فعالیت‏ ها طی دو سال اخیر، ارائه و به بررسی عوامل موثر در رشد شاخص کل طی نیمه نخست سال جاری و وضعیت رونق و یا رکود رشته فعالیت‏ ها، پرداخته شده است.
مریم خزاعی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام