روند نرخ تورم طی 18 ماه گذشته منتهی به شهریور 1398

روند نرخ تورم طی 18 ماه گذشته منتهی به شهریور 1398

- استمرار روند نزولی نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی و رسیدن به نرخ تورم 0.5 درصدی در شهریور 1398
- کاسته شدن از سرعت رشد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 1398
- استمرار روند کاهشی تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت 1398 آغاز شده است.
● مطالعه این گزارش به طور متوسط 0.5 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام