روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396

روند واردات و صادرات صنعت ساخت طی 97-1396

مجموع تجارت بخش صنعت ساخت (صادرات و واردات) ایران در سال 1397 حدود 68 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم 77.6 میلیارد دلاری سال 1396 با کاهش 12.4 درصدی روبرو شده است.
در سال 1397 در مجموع حدود 14 میلیون تن به ارزش 35.3 میلیارد دلار کالای بخش صنعت (ساخت) به کشور وارد شده که نسبت به سال 1396 از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 28 درصدی و 23 درصدی مواجه شده است.
صادرات صنعتی ایران در سال 1397 حدود 69.5 میلیون تن به ارزش حدود 33 میلیارد دلار بوده که مقدار و ارزش صادرات ایران نسبت به سال 1396 به ترتیب حدود 0.4 درصد و 3 درصد افزایش یافته است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام