چشم انداز رشد اقتصاد جهان 2022

نوع گزارش: چشم انداز رشد اقتصاد جهان 2022 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1400/11/06

تنوع بخشی صادرات

نوع گزارش: تنوع بخشی صادرات | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/10

مروری بر خلاصه چشم ‏انداز اقتصادی ایران طی دو سال 1401-1400 (بر اساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی آوریل 2021 صندوق بین ‏المللی پول)

نوع گزارش: مروری بر خلاصه چشم ‏انداز اقتصادی ایران طی دو سال 1401-1400 (بر اساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی آوریل 2021 صندوق بین ‏المللی پول) | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/18

موفقیت مصر در انجام اصلاحات اقتصادی

نوع گزارش: موفقیت مصر در انجام اصلاحات اقتصادی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/05/16