نگاهی به لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم

نگاهی به لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 60 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

در این گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا اهداف و عملکرد شاخص‌های برنامه ششم و هفتم توسعه بررسی شده و به دلایل عدم تحقق احکام برنامه ششم توسعه پرداخته شده است.
در انتهای گزارش نیز، بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی و بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب و کارها در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
معاونت بررسی های اقتصادی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام